Former Presidents

Ramesh Shrestha

Ramesh Shrestha

2007-2009

imagecomingsoon

Ramesh Hamal

2009-2011

Manoj Rana

Manoj Kumar Rana

2011-2013

Khagendra Dhakal

Khagendara Dhakal

2013-2017

Assajita Awale

Assajita Awale

2017-2021