Advisor

Chief Patron

Nepal Embassy Bangkok, Thailand

Anil Bhante

patron

Ms. Bharthi Limbuni

Mr. Manoj Kumar Rana

Mr. Ramesh Shrestha

Advisor

Mr. Bijay Acharya

Dr. Binod Chapagain

Mr. Kumar Karki (Somchai Chattri)

Mr. Mahendra Shrestha

Dr. Pramod Shyangwa

Mr. Karma Rana